Sunday, October 12, 2008

Meddyliau o'n caban wrth y môr

(Nod: heb eiriadur!)

Neithiwr gofynnes i Amelia os ydy hi am fod yn briod da fi, a ddwedodd hi "ydw," wrth gwrs. Doedd hi ddim y dydd o'n i'n planu i'w ofyn, ond oedd y lleuad yn olau iawn pam oedden ni'n cerdded yn ôl o'r lle ble oedden ni'n eistedd yn y dŵr ac doedd dim gen i ddewis. Dw i'n gobeithio oedd hi'n hoffi'r ffordd wnes i hi -- dw i'n moyn gofyn, ond mae ofn arna i. :)

Ac mae hi'n hoffi'r ring yn lawer, mwy na i mi allu gobeithio -- mae hi'n dweud "e'n berffaith!" Ac mae'n ymddangos byddan ni'n briod rywbryd -- fi ac Amelia, pwy basai wedi ei chredu flwyddyn yn ôl? Dw i'n meddwl tai'r dewis da oedd e -- does dim cwestiwn mod i'n ei charu hi, ac ydyn ni'n dda iawn together -- dan ni i gyd yn hapus iawn, ac mae'n trafferthion ni'n anymddangos fis ar ôl mis. Dw i'n credu tai'r byw dw i wedi eisiau trwy fy nyddiau i gyd ydy hwn. Dw i'n hapus.

No comments: